УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina - ABCDE Posavina

 

Установа/финансијер: EU Union, IPA Cross-border cooperation Croatia and Bosnia and Herzegovina  2007-2013, ref. No. EuropeAid/128-860/L/ACT/IPA

Број уговора: 2011/260-759

Руководилац пројекта у БиХ: Водећи апликант испред БиХ - Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, водећи апликант испред Хрватске - Енергетски институт „Хрвоје Пожар“

Партнери на пројекту: БиХ: општине Шамац, Домаљевац Шамац, Орашје, Оџак, Брчко дистрикт. Хрватска: Вуковарско-сријемска жупанија

Кратак опис пројекта: Циљеви пројекта били су: промоција агробиоенергије у руралним економијама укључивањем коришћења пољопривредне биомасе у енергетске сврхе. Резултати пројекта су: Студија пољопривредног тржишта за циљно подручје (ГИС база података, смјернице за развој могућности у агробиоенергији); Заједнички акциони план; Едукативна брошура; Тренинзи за локалне пољопривреднике и локалне власти; Веб сајт; Каталог потенцијала за биомасу у пољопривреди за инвеститоре.

Вријеме реализације: 2010 - 2012.