УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Карактеризација гермплазме воћака – АЛФГЕН

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српскe

Број уговора: 19/06-020/961-158-3/11

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Партнери на пројекту: Swedish University of Agricultural Science; Magda-Viola Hanke, Henryk Flachowsky, Kathleen Barthel, JKI Dresden, Њемачка; Larisa Gustavsson, SLU Alnarp, Шведска; Azeddine Si Ammour, FEM San Michele; Италија; Никола Мићић, University of Banjaluka, БиХ.

Кратак опис пројекта: Предмет истраживања је генофонд аутохтоних и одомаћених сорти воћака у циљу издвајања генотипова носиоца гена који су актуелни за савремени концепт интегралне и еколошке воћарске производње. Циљ пројекта је истраживање гермплазма воћака поријеклом из мање насељених руралних подручја и граничних шумских подручја Републике Српске. Утврђивање везе између фенотипске, морфолошке, помолошке, биохемијске  и молекуларне карактеризације и утврђивање потенцијалних дупликата у банци гена.

Сарадници на пројекту: проф. др Никола Мићић, проф. др Нада Шуматић, доц. др Борис Пашалић, доц. др Мирјана Жабић, доц. др Душка Делић, мр Марина Радун, Санда Станивуковић, мр, Предраг Илић, мр, мр Бранимир Њежић, мр Мирела Кајкут, мр Биљана Лолић.

Вријеме реализације: 2012 – 2015.