УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Утицај физиолошко-хистолошких карактеристика листа на биохемијску конституцију и складишну способност плодова крушке; Пројекат са младим истраживачем

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора:19/6-020/964-76-2/12

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Партнери на пројекту: Биотехнички факултет, Универзитет у Љубљани, Агрономски факултет у Загребу

Кратак опис пројекта: Проучавање помолошких и биохемијских параметара плодова четири водеће комерцијалне сорте крушке након бербе и након складиштења плодова у зависности од позиције стабала на нагнутој парцели и подлоге (сијанац дивље крушке и дуња) као и проучавање хемијских елеманата у листу за сваку комбинацију сорта/позиција/подлога.

Сарадници на пројекту: проф. др Рајко Видрих, проф. др Златко Чмелик, доц. др Борис Пашалић, доц. др Мирјана Жабић, Санда Станивуковић, мр

Вријеме реализације: 2013 - 2015.