УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Здравствени статус урбаног зеленила на подручју Бањалуке и Подгорице

 

Установа/финансијер: Пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Црне Горе за 2014. и 2015. годину.

Број уговора: 19/6-020/961-17/13

Руководилац пројекта у БиХ: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Кратак опис пројекта: Примјена резултата остварених реализацијом овог пројекта допринијеће ревитализацији и заштити здравља урбаног зеленила (дрвећа и жбуња), унапријеђењу научно-истраживачког рада обје институције, као и развоју дијагностичких протокола за штетне организме. Општи циљ пројекта је заједнички допринос очувању здравља урбаног зеленила на подручју Подгорице и Бањалуке кроз специфичне задатке.

Сарадници на пројекту: др Сања Радоњић, мр Дарко Дубак, др Татјана Перовић, доц. др Душка Делић, мр Зорица Ђурић, мр Биљана Лолић, мр Бранимир Њежић, Јелена Давидовић, дипл. инж., Сунчица Бодружић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2014 – 2015.