УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Институт

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци основан је због потребе постојања институционалног и правног оквира за активности из области очувања и одрживог коришћења генетичких ресурса у Републици Српској. Очување и одрживо коришћење репродукционе основе и генетичких ресурса представља важан дио стратегије одрживости и развоја сваког друштва и државе. Генетички ресурси нису значајни само у погледу обезбјеђивања хране, лијекова и других производа за људску популацију већ истовремено представљају и културолошко и историјско насљеђе укупног људског рода као и суштинску вриједност саме природе.

  

Чланови Научног вијећа и сарадници, септембар 2010. године