УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Иницијација генеративне диференцијације апекса шљиве

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Владе Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-141/12.

Руководилац пројекта: проф. др Никола Мићић (nikola.micic@agro.unibl.org)

Партнери на пројекту: Fondacione Edmund Mach, Тренто, Италија; Факултет за пољопривредне науке и храну, Скопје, Сјеверна Македонија; Агрономски факултет у Загребу, Хрватска.

Кратак опис пројекта: Предмет проучавања је био иницијација генеративне диференцијације апекса пупољака шљиве, као биолошког потенцијала за диференцијацију генеративних пупољака. Општи приступ овом истраживању подразумјевао је контролу родности на нивоу формирања родног потенцијала стабла. При томе, задржавање вегетативног карактера селективно позиционираних апекса, представља елементарно питање контроле формирања и помотехничке замјене носача родног дрвета у генотипски диференцираним и интензивним системима гајења шљиве. Проучавање биолошког потенцијала за диференцијацију генеративних пупољака шљиве као основе за контролу родности, и генотипских специфичности у позиционирању вегетативних пупољака на различитим категоријама прираста као основе за контролу структуре хабитуса у датим системима гајења, добија се основа за интегрални приступ у дефинисању високоинтензивних технологија гајења шљиве.

Сарадници на пројекту: доц. др Миљан Цветковић, проф. др Марјан Кипријановски, проф. др Златко Чмелик, др Azzedine Si Amour, Мирела Кајкут, мр, Јелена Давидовић, дипл. инж., Душко Бодиловић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2014 - 2016.