УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Дјелатности

 Своју дјелатност Институт остварује кроз различите истраживачке програме, и то: 
  • програме основних, примјењених и развојних истраживања у области генетичких ресурса;
  • програме подстицања научно-истраживачког рада у функцији технолошког, иновационог, регионалног и укупног друштвено-економског развоја;
  • програме обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад;
  • програме међународне сарадње;
  • програм уређивања научних публикација и одржавања научних скупова;
  • укључивање у међународне научне институције и међународне асоцијације са истим и сличним програмским циљевима;
  • програме оспособљавања и усавршавања кадра за научноистраживачки рад, као и подстицања младих и обдарених људи за усавршавање у овој области;
  • програме набавке домаће и иностране научне литературе;


Редовне активности Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци су Програм очувања биљних генетичких ресурса и Заштићено подручје за управљање ресурсима "Универзитетски град".

 

Регистроване   дјелатности
 
01.11 Гајење житарица (осим риже), махунарки и сјемена уљарица
01.12 Гајење риже
01.13 Гајење поврћа, диња и лубеница, корјенастог и гомољастог поврћа
01.14 Гајење шећерне трске
01.15 Гајење дувана
01.16 Гајење текстилних биљака 
01.19 Гајење осталих једногодишњих усјева
01.21 Гајење грожђа
01.22 Гајење тропског и суптропског воћа
01.23 Гајење агрума (цитруса)
01.24 Гајење језгричастог и коштуњавог воћа
01.25 Гајење бобичастог, орашастог и осталог воћа
01.26 Гајење плодова уљарица
01.27 Гајење биљака за прављење напитака
01.28 Гајење биљака за употребу у фармацији, ароматичних, зачинских и љековитих биљака
01.29 Гајење осталих вишегодишњих усјева
01.30 Гајење садног материјала и украсних биљака
01.41 Узгој крава за производњу млијека
01.42 Узгој осталих говеда и бивола
01.43 Узгој коња, магараца, мула и мазги
01.44 Узгој дева и лама
01.45 Узгој оваца и коза
01.46 Узгој свиња
01.47 Узгој перади
01.49 Узгој осталих животиња
01.62 Помоћне дјелатности у узгоју животиња
01.70 Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности
02.10   Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству 
02.20   Сјеча дрвета
02.30 Прикупљање некултивисаних шумских плодова и производа, осим шумских сортимената
02.40 Помоћне услужне дјелатности у шумарству
03.11 Морски  риболов 
03.12 Слатководни риболов
03.21 Морска аквакултура
03.22 Слатководна аквакултура
10.32   Производња сокова од воћа и поврћа
10.39   Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
11.01   Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних пића
11.02   Производња вина од грожђа
11.03 Производња јабуковаче и вина од осталог воћа
11.04 Производња осталих недестилованих ферментованих пића
11.05   Производња пива
18.14 Kњиговезачке и припадајуће услужне дјелатности
20.53 Производња етеричних уља
46.21 Трговина на велико житарицама, сировим дуваном, сјемењем и храном за животиње
46.22 Трговина на велико цвијећем и садницама (растињем)
46.23 Трговина на велико живим животињама
46.24 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама 
58.11   Издавање књига
58.13   Издавање новина
58.14   Издавање часописа и периодичних публикација
58.19   Остала издавачка дјелатност
70.22 Савјетовање које се односи на пословање и остало упраљање
71.20   Техничко испитивање и анализа
72.11 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
72.20   Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама
73.20   Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.
75.00 Ветеринарске дјелатности
81.30   Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
85.42 Високо образовање
91.01   Дјелатности библиотека и архива
91.04 Дјелатности ботаничких и зоолошких вртова и природних резервата
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности
94.12   Дјелатности струковних удружења
94.99   Дјелатности осталих организација на бази учлањења, д.н.