УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Новости

Fascination of Plants Day

  • 2012-05-18 06:59:16

Више информација на: http://www.plantday12.eu/news.htm    Више фотографија можете погледати oвде!          


Извјештај о стицању истраживачког знања истраживач виши сарадник кандидата мр Иване Ђукић

  • 2011-12-26 11:00:53

 Проф. др Родољуб Oљача, редовни професор Проф. др Нада Шуматић, редовни професор Проф. др Никола Мићић, редовни професор  НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ УНИВЕРЗИТЕТА У...


Ажурирање Стандарда Банке Гена

  • 2011-12-15 02:24:14

 Да би се обезбиједило да су биљни генетички ресурси очувани под условима који задовољавају признате и одговарајуће стандарде, на основу тренутних и...


Усвојен други глобални акциони план за биљне генетичке ресурсе за храну и пољопривреду

  • 2011-12-15 02:17:47

Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду је 1. децембра 2011. године у Риму усвојила нови глобални акциони план за очување и...


АБЦДЕ Посавина, саопштење за јавност

  • 2011-09-05 12:17:09

За разлику од традиционалног енергетског планирања, кориштење обновљивих изора енергије (ОИЕ) усмјерава енергетско планирање с централизованих, националних пројеката према локалним заједницама с...


АБЦДЕ Посавин

  • 2011-08-12 17:20:36

Отпoчео пројекат АБЦДЕ Посавина чији је фокус промоција енергетског искориштавања пољопривредне биомасе у Посавини.


UNESCO/IUPAC ГЛОБАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТ: Вода – хемијско рјешење - Позив за школе

  • 2011-05-18 19:28:56

Уједињене нације су 2011. годину прогласиле Међународном годином хемије, те су одредиле UNESCO и Међународну унију за чисту и примјењену хемију (IUPAC)...