УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Посјета студената друге године Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

Дана 17.05.2023. године студенти друге године Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци са професорицом доц. др Вањом Даничић, посјетили су банку биљних и животињских гена у Институту за генетичке реурсе.
Овом приликом наше сараднице Соња Умићевић, ма истраживач виши сарадник, др Биљана Лолић, научни сарадник, и доц. др Јелена Никитовић, научни сарадник, представиле су активности Института за генетичке реусре.Студенти су на самом почетку обишли банку биљних и животињских гена и кроз разговор са нашим сарадницама, упознали су се првенствено са значајем очувања биљних и животињских генетичих ресурса и на који начин Институт испуњава активности у циљу очувања истих.


У склопу предавања о очувању биљних генетичких ресурса, студенти су обишли сјеменску лабораторију у којој се припрема сјеме за дугорочно чување, као и In vitro лабораторију чија је основна дјелатност  конзервација биљних генетичких ресурса, који се размножавају вегетативним путем. На тај начин, студенти су могли увидјети како тече цијели процес од припреме сјемена до самог његовог складиштења у банку биљних гена али и да сазнају о неким другим начинима очувања биљних генетичких ресурса.
Поред тога, студенти су обишли и Лабораторију за микроскопију, те су могли чути све о припреми узорака за банку животињских гена, као и само функционисање и начин очување животињских генетичких ресурса.
Представљене су и друге лабораторије које се налазе на Институту, Лабораторија за помологију и биотехнологију, Лабораторија за молекуларну анализу, и тако су се студенти упознали и са осталим активностима и истраживањима које спороводи Институт као и са протоколима и опремом коју посједује Институт.


  • 23.05.2023. год.