УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Сарадња Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци са Удружењем узгајивача гатачког говечета

Институт за генетичке ресурсе у сарадњи са Општином Гацко ради на пројекту генотипизације и заштите расе гатачко говедо.
Потписан је уговор о сарадњи и са Удружењем узагивача гатачког говечета, са циљем заштите и промоције поменуте расе.
Носилац активности пројекта генотпизације је Институт за генетичке ресурсе.
Удружењу узгајивача гатачког говечета одобрен је пројекат „Промоција расе гатачко говедо у циљу његове заштите“.
Доц. др Јелена Никитовић ангажована је испред Института за генетичке ресурсе као сарадник на поменутом пројекту. Финансијер пројекта је Општина Гацко.


  • 02.08.2022. год.