УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Working Group –Industrial Plants - Gallery

Nicotiana tabacum L. - Trebinje region
Nicotiana tabacum L. - Trebinje
Linum usitatissimum L.