УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат по позиву ECPGR Activity Grant Scheme: "Collaborative action for updating, documenting and communicating the cherry patrimonial richness in EU"

  

Установа/финансијер: ECPGR (Европски кооперативни програм за биљне генетичке ресурсе)

Број уговора: 10-02-2-212/16-22

Руководилац пројекта у БиХ: Санда Станивуковић, мр (sanda.stanivukovic@igr.unib.org)

Партнери на пројекту: French National Institute for Agricultural Research (INRA), Prunus Biological Resources Center, France; Institute for Breeding Research on Fruit Crops, JKI, Dresden, Germany; CREA - Council for Agricultural Research and Economics, Research Centre for Olive, Citrus and Fruit Tree, Forlì, Italy; Hellenic Agricultural Organization "Demeter", Institute of Plant Breeding and Phytogenetic Resources, Dept. of Deciduous Fruit Growing in Naoussa, Greece; East Malling Research (EMR), United Kingdom; Estonian University of Life Sciences; Polli Horticultural Research Centre, Estonia; Latvia State Institute of Fruit Growing, Latvia; Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Belgium; University of Reading, United Kingdom; Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd., Czech Republic-

Кратак опис пројекта: Основни циљ истраживања је карактеризација колекционисаних принова трешње у банци гена. На укупно 20 принова трешње, извршена je фенолошка, морфолошка, помолошка и биохемијска карактеризација као и одређивање молекуларних анализа SSR маркерима. Утврђене су дупликатне принове у банци гена које би се укључивале у оплемењивачки програм. Као резултат је планиран заједнички каталог аутохтоних сорти трешње са подручја сваке земље учеснице.

Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић

Вријеме реализације: 2016 – 2017.