УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Црне Горе под називом „Dryocosmus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) осица шишкарица кестена и потенцијална опасност по шуме кестена у Босни и Херцеговини и Црној Гори“

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/964-15/16

Руководилац пројекта у БиХ: проф. др Гордана Ђурић, БиХ (gordana.djuric@igr.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Шуме питомог кестена су угрожене како због вјековног антропогеног утицаја тако и због штетних организама који могу угрозити производњу и опстанак кестена. Међу штетним организмима значајно мјесто заузима осица шишкарица кестена - Dryocosmus kuriphilus Yumatsu. Општи циљ пројекта био је заједнички допринос очувању здравља питомог кестена кроз специфичне задатке: утврђивање статуса осице шишкарице: присутна, одсутна, ограничено присутна; у случају налаза утврђивање интензитета напада; предложене најприхватљивије мјере заштите кестена.

Сарадници на пројекту: мр Бранимир Њежић, мр Зорица Ђурић, Никола Травар, дипл, инж., проф. др Сања Радоњић, доц. др Татјана Перовић

Вријеме реализације: 2016– 2017.