УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

In vitro производња садног материјала малине

 

Установа/финансијер: Министарство цивилних послова БиХ

Број уговора: 10-33-14-631/17-43

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unibl.org)

Опис и циљеви пројекта: Захтјеве савремене расадничке производње могу да обезбједе само добро опремљени расадници, који имају специјализован стручни кадар за производњу садног материјала, одговарајућу опрему и механизацију као и комерцијалну службу. Међутим, када је у питању свјетска производња малине, in vitro метода производње представља помак у производњи садног материјала при чему је омогућено брзо размножавање и добијање униформног садног материјала ослобођеног од вируса и других патогена. Босна и Херцеговина нема развијен овакав начин производње садног материјала, a реализацијом планираних активности прије свега испуњавању основних инфра-структурних услова који су неопходни за успостављање наведеног процеса биће успостављена in vitro производња садног материјала малине и обезбјеђен здрав садни материјал који ће задовољити потребе и потражњу произвођача и тржишта. 

Сарадници на пројекту: проф. др Душка Делић, Мирела Кајкут Зељковић, мр, Санда Станивуковић, мр, Јелена Давидовић, мр, Соња Рашета, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2018.