УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Микроорганизми пољопривредног земљишта регије Бања Лука - Програм за подршку акцији COST ES1406 "Soil fauna - Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling (KEYSOM)"

  

Установа/финансијер: Министарство цивилних послова БиХ

Број уговора: 10-33-14-632-1/17

Руководилац пројекта: Биљана Радусин, Сопић, дипл. биолог (biljana.radsuin@igr.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Сва жива бића зависе од снабдијевања неопходним елементима из земље, као што су водоник, кисеоник, угљеник, азот, сумпор и фосфор. Рециклирање ових елемената је основа за избјегавање исцрпљивања земљишта. Микроорганизми су пресудни у процесу разградње и трансформације мртвих органских материја у облике које могу поново користити други организми. Проучавање заједнице микроорганизама, њихове структуре и активности, као и интеракције са еколошким факторима је условљена промјенама и комплексношћу самих микроорганизама као и временском варијабилности биотичких и абиотичких параметара. Микроорганизми као дијелови екосистема на ограниченом простору животне средине, имају велики значај у процесу разградње и трансформације мртвих органских материја.

Сарадници на пројекту: мр Биљана Лолић, Нина Кујунџић, дипл.инж.

Вријеме реализације: 2018.