УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Изградња и промоција Европске Pyrus колекције – студија случаја

 

Установа/финансијер: Европски програм сарадње за биљне генетичке ресурсе

Број уговора: N15/018

Руководилац пројекта (у БиХ): проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unibl.org) 

Партнери на пројекту: Agroscope,  Wadenswill; Njos Naringsutvikling; Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.; Research Institute of Horticulture, Skierniewice; CRA - Unita di Ricerca per la Frutticoltura / Forli; National Agriculture and Food Center - Research Institute of Plant Production of Piestany; Genetic Resources Center - Agriculture University of Tirana; Dept. of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen; Institut de Recherche en Horticulture et Semences UMR1345 (INRA / Agrocampusouest/ Universite d'Angers) - INRA Angers; Agrifood Research & Technology Centre of Aragon – CITA; Fruiticulture Research Institute; University of Reading; Program for Diversity of Cultivated Plants (POM), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU); Julius Kuhn-Institute, Institute for Breeding Research on Fruit Crops; Agricultural Research Centre (CRA-W).

Кратак опис пројекта: AEGIS (A European Genebank Integrated System) је основна компонента ECPGR програма (European Cooperative Programme for Plant Genetic  Resources), кључна за развој координисане европске колекције генетичких ресурса. Један од кључних ограничавајућих фактора у процесу остварења овог циља јесте изазов успјешног усклађивања активности у многобројним националним програмима како би се омогућило јасно поређење података и/или принова између националних колекција. На примјеру Malus/Pyrus и Prunus колекција, уочена је потреба за бољом координацијом фенотипских и генотипских анализа принова између многобројних земаља. У циљу покретања Pyrus АEGIS европске колекције, овај пројекат је имао за циљ развoj методe за увођење узорка од око 100 типичних историјских и локалних сорти Европске крушке у AEGIS и EURISCO систем, након прецизног процеса прикупљања историјских, фенотипских, морфолошких и генотипских података.

Сарадници на пројекту: проф. др Никола Мићић, Мирела Кајкут Зељковић, мр.

Вријеме реализације: 2014 - 2019.