УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Академско особље и научно вијеће института

Научно вијеће Института је стручни орган Института у чији састав улази академско особље (истраживачи у истраживачком и научном звању, наставници, сарадници и лектори).

Чланови Научног вијећа Института су истраживачи у научном, односно истраживачком звању и наставници и сарадници, запослени са пуним радним временом на Универзитету у Бањој Луци, који су ангажовани на Институту, а који нису чланови наставно-научних/Умјетничког вијећа на осталим организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци.

Директор Института је предсједавајући Вијећа по функцији.

 

 

Marina antic

Др Марина Антић, директор Института

Научни сарадник за ужу научну област Очување генетичких ресурса

marina.antic@igr.unibl.org

 

Др Гордана Ђурић

Редовни професор за уже научне области  Хортикултура и Очување генетичких ресурса

gordana.djuric@igr.unibl.org

 

Marina Antic

Др Родољуб Ољача

Редовни професор за ужу научну област Исхрана и физиологија биљака

rodoljub.oljaca@sf.unibl.org

 

Др Свјетлана Лолић 

Ванредни професор за ужу научну област Микробиологија; билогија ћелије

svjetlana.lolic@pmf.unibl.org

 

 

Др Борут Босанчић

Доцент за ужу научну област Биометрика

borut.bosancic@agro.unibl.org

 
 
 

Др Вања Даничић

 
Доцент за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума (сјеменарство, расадничарство и пошумљавање)
 
vanja.danicic@sf.unibl.org
 
 
 
 

Др Љиљана Амиџић

 
Доцент за ужу научну област Хумана генетика
 
ljiljana.amidzic@med.unibl.org
 
 
 
 

Др Маја Травар

 
Доцент за ужу научну област медицинска микробиологија
 
maja.travar@med.unibl.org
 
 
 
 

Др Ивана Колешка

Доцент за ужу научну област Исхрана и физиологија биљака

ivana.koleska@agro.unibl.org

 
 
 

Др Биљана Лолић

Научни сарадник за ужу научну област Заштита здравља биљака 

biljana.lolic@igr.unibl.org

 

 

 Др Драгана Шњегота

 

Виши асистент за ужу научну област Генетика и насљеђивање

dragana.snjegota@pmf.unibl.org

 

 

Mirela Kajkut Zeljkovic

Мирела Кајкут Зељковић мр

Истраживач – виши сарадник и виши асистент за ужe научнe области Очување генетичких ресурса и Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране

mirela.kajkut@igr.unibl.org

 

 

Sanda Stanivukovic

Санда Станивуковић, мр

Истраживач – виши сарадник и виши асистент за ужу научну област Очување генетичких ресурса 

sanda.stanivukovic@igr.unibl.org

 

Jelena Nikitovic

Мр Јелена Никитовић

Истраживач – виши сарадник и виши асистент за ужу научну област Очување генетичких ресурса 

jelena.nikitovic@igr.unibl.org

 

Predrag Ilic

Предраг Илић, мр,

Истраживач – виши сарадник за ужу научну област Хортикултура

predrag.ilic@igr.unibl.org 

 

 

 

 

 

Петар Николић, мр

Истраживач - виши сарадник у Институту за генетичке ресурсе. 

petar.nikolic@agro.unibl.org