УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Mорфолошка, генетичка и хемијска карактеризација локалних популација дивљег хмеља (Humulus lupulus L.)

Тип пројекта: Заједнички научноистраживачки пројекти у оквиру научне и технолошке сарадње између БиХ и Републике Словеније у 2019. и 2020. години
Установа/финансијер: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске
Број уговора:19/6-020-964-30/18
Руководилац пројекта у БиХ: проф. др Данијела Кондић (danijela.kondic@agro.unibl.org)
Партнери на пројекту: Словеначки институт за хмељарство и пиварство, Жалец, Република Словенија.
Опис и циљеви пројекта: Циљ истраживања је морфолошка, молекуларна и хемијска дескрипција изворних популација хмеља, поријеклом из подручја Бање Луке. Током двогодишњих истраживања жели се доћи до одговора на сљедећа питања: да ли су популације хмеља из различитих дијелова подручја Бање Луке сродне или различите; колико су јединке унутар испитиване популације сродне; да ли су јединке хмеља носиоци позитивних особина за производњу пива; колико је женских биљака у популацији; којој групи припадају: арома (<5% алфа киселина) или ‘dual purpose хмељ’ (6 – 12% алфа киселина) или горки хмељ (˃12% алфа киселина). Након евалуације биљног материјала, желе се издвојити женске јединке које ће ући у програм селекције нових сорти хмеља.
Предвиђено трајање пројекта: март 2019 – децембар 2020.
Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић, проф. др Данијела Кондић, проф. др Борут Босанчић, Тања Крмпот, ма, Ђурађ Хајдер, ма