УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Антиоксидативни капацитет и органолептичка својства јабуке и крушке након складиштења и "shelf life" периода

Тип пројекта: Национални научноистраживачки

 

Установа/финансијер:  Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

Број уговора: 19.031/966-37/20

Руководилац пројекта: Санда Станивуковић, мр

Емаил адреса руководиоца: sanda.stanivukovic@igr.unibl.org

Опис и циљеви пројекта:  Након бербе, најважније је одржати квалитет плодова воћака током складиштења што значи очувати помолошке, органолептичке и хранљиве карактеристике. Свака стратегија у воћарству је усмjерена на повећање потрошње воћа у вријеме некарактеристично за бербу. Основни разлог зашто очувати што дуже плод у складиштима јесте постизање боље цијене и умањења притиска на тржиште ускладиштавањем вишкова производа у вријеме бербе, односно пласирати плодове на тржиште када је снабдбјевеност  тржишта најмања, тј. када је цијена највећа. Циљ овог истраживања је проучавање квалитета плодова јабуке и крушке (као најзаступљеније воћарске врсте у комерцијалним засадима Републике Српске) након складиштења плодова у УЛО расхладним коморама и "shelf life" периода (вријеме плода проведено на полици након искладиштења). Истраживање се спроводи на 5 сорти крушке: Бутира, Санта Марија, Виљамовка, Фетелова, Пакамс Тријумф и 5 сорти јабуке: Гала, Пинова, Златни Делишес, Грени Смит, Пинк Лејди из воћарског региона Поткозарја. Процјена квалитета плода вршиће се примјеном помолошких, сензорних и биохемијских анализа након бербе, након складиштења  плодова у УЛО коморама и након 7 дана живота плода на тезги након искладиштења. Истраживање би требало да дефинише могућност чувања наведених сорти јабуке и крушке без пада квалитета у складишту и њихову одрживост на полицама.

 

Опис и циљеви пројекта енгл: After harvesting, the most important thing is to maintain the quality of fruits during storage, which means preserving pomological, organoleptic and nutritional characteristics. Every strategy in fruit growing is aimed at increasing the consumption of fruit at a time uncharacteristic of the harvest. The main reason why to preserve fruit in warehouses for as long as possible is to achieve a better price and reduce market pressure by storing surplus products at harvest time, ie to place fruits on the market when the market supply is the lowest, ie. when the price is highest.

The aim of this research is to study the quality of apple and pear fruits (as the most common fruit species in commercial orchards of Republika Srpska) after storage of fruits in ULO storage and "shelf life" period (fruit boiling on the shelf after storage).

The research is conducted on 5 varieties of pears: Butira, Santa Maria, Williams, Abate fetel,  Packham's Triumph and 5 varieties of apples: Gala, Pinova, Golden Delicious, Granny Smith, Pink Lady from the Potkozarje region. Fruit quality assessment will be performed by applying pomological, sensory and biochemical analyzes after harvest, after storage of fruits in ULO storage and after 7 days  shelf life" period.

 

Предвиђено трајање вријеме пројекта:  једна година

Почетак реализације и завршетак  пројекта: јануар 2021. -децембар 2021

Предвиђени сарадници на пројекту:  Проф. др Борис Пашалић, Проф. др Мирјана Жабић, Санда Станивуковић, мр