УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Селекција интересантних принова дрењине (Cornus mas L.) према нутритивним вриједностима

 

Тип пројекта: Билатерални научноистраживачки пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Аустрије у 2019. и 2020. години.

Установа /финансијер: Фонд за науку Аустрије.

Руководилац пројекта у БиХ: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unibl.org)

Опис и циљеви пројекта: У Босни и Херцеговини дрењина је најприсутнија у Дрварској долини као и у региону Мостара. Због својих својстава постала је синоним за здравље јер садржи високо нутритивна својства и медицинске вриједности. До сада нису вршена системска истраживања у циљу утврђивања његових нутритивних карактеристика. Кроз овај пројекат извршиће се инвентаризација и прелиминарна евалуација као и етноботанички опис. Такође, биће извршена in vitro конзервација и молекуларна карактеризација одабраних принова.

Партнери на пројекту: University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Biotechnology, Беч, Аустрија.

Предвиђено трајање пројекта: 2019 - 2020.

Сарадници на пројекту: доц. др Борут Босанчић, Мирела Кајкут Зељковић, мр, Санда Станивуковић, мр, Наташа Пашалић, дипл. инж и Златан Ристић, дипл. инж.