УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Прва фаза оснивања арборетума у НП Козара

 
Установа/финансијер: Министарство трговине и туризма Републике Српске
 
Број уговора: 14-01-3380/09
 
Руководилац пројекта: проф. др Милан Медаревић (milan.medarevic@sfb.bg.ac.rs)
 
Партнери на пројекту: Национални парк "Козара"
 
Кратак опис пројекта: Оснивање арборетума путем којег се представљају природне вриједности подручја, односно аутохтоне дрвенасте врсте.
 
Сарадници на пројекту: проф. др Нада Шуматић, проф. др Зоран Говедар, проф. др Гордана Ђурић, Лидија Томић, дипл. инж., Драган Ромчевић, дипл. инж., Мира Ћопић, дипл. инж.
 
Вријеме реализације: 2009 – 2010.