УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Евалуација квалитета сријемуша као генетичког ресурса са различитих локалитета у Републици Српској

  

Тип пројекта: Национални научноистраживачки пројекат

Установа/финансијер: Институт за генетичке ресурсе/Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво РС

Број уговора: 19/6-020/961-157/18 

Руководилац пројекта: проф. др Вида Тодоровић (vida.todorovic@agro.unibl.org) 

Опис и циљеви пројекта: Анализа морфолошких, биолошких и биохемијских карактеристика популације дивљег лука цријемуша у циљу дефинисања научне основе о хранљивој, љековитој и заштитној улози, распрострањењу и значају популација цријемуша, као и могућих квалитативних и квантитативних разлика у истраживаној особини између испитиваних локалитета.

Предвиђено трајање пројекта: март 2019 – март 20220.         

Сарадници на пројекту: проф. др Родољуб Ољача, проф. др Ивана Максимовић, др Heidi Halbwirth, др Christian Molitor, доц. др Ивана Колешка, проф. др Биљана Кипровски, др Марина Антић , мр Мирела Кајкут Зељковић, доц. др Сенад Муртић, Николина Ђекић, мр.