УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Динамика диференцијације женског гаметофита крушке у зависности од позиције цвјетова у цвасти

 
Установа/финансијер: Министарствo науке и технологије Републике Српске
Број уговора: 19/6-020/961-176/09
Руководилац пројекта: доц. др Љубомир Радош (ljubomir.rados@agro.unibl.org)
 
Кратак опис пројекта: Реализација активности на пројекту представља наставак активности на пољу проучавања конституције женског гамeтофита крушке, као важног параметра за успјешну и економичну производњу.
 
Сарадници на пројекту: мр Миљан Цветковић, мр Свјетлана Зељковић, мр Лидија Томић, мр Димитрије Марковић, Невена Савановић.
Вријеме реализације: 2009 – 2010.