УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипска карактеризација мушке стерилности сорте Блатина

 
Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-177/10

Руководилац пројекта: проф. др Драгутин Мијатовић (dragutin.mijatovic@gmail.com)

Кратак опис пројекта: Предмет истраживања у оквиру пројекта је генотипска карактеризација мушке стерилности сорте Блатина. Блатина је аутохтона сорте са више отворених питања у биологији раста и развоја, који морају бити проучени и у складу са морфолошким карактеристикама сорте, да дају основе за њихову генотипску стандардизацију и заштиту у складу са протколом УПОВ конвенције.

Сарадници на пројекту: мр Татјана Јовановић Цветковић, мр Миљан Цветковић, Лидија Томић, дипл. инж., Невена Савановић

Вријеме реализације: 2009 -2010.