УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Микроспорогенеза, микрогаметогенеза и клијавост полена Castanea sativa Mill. у асоцијацијама Fago - castanetum и Querco - castanetum у региону Поткозарја

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-143/10

Руководилац пројекта: доц. др Миљан Цветковић (miljan.cvetkovic@agro.unibl.org)

Кратак опис пројекта: У оквиру пројекта извршена је анализа процеса микроспорогенезе, микрогаметогенезе и клијавости полена Castanea sativa Mill. у асоцијацијама Fago - castanetum и Querco - castanetum у региону Поткозарја.

Сарадници на пројекту: мр Бранимир Њежић, Мира Ћопић, дипл. инж., Биљана Бараћ, дипл. инж., Сузана Бабић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2010 - 2011.