УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Средства из гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ЕУ- ФП7“ за 2015. годину у сврху суфинансирања пројектних активности за пројекат "Balkans Action and Research Integration B.A.R.I."

 

Установа/финансијер: Министарство цивилних послова БиХ у склопу јавног конкурса за додјелу средстава из гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ЕУ- ФП7“ за 2015. годину и Министарство науке и технологије Републике Српске – ресор науке.

Број уговора: 10-33-15-1040/15-48 и 19/6-020/966-115/15.

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић

Партнери на пројекту: University of Bari "Aldo Moro" (Италија)

Кратак опис пројекта: Пројекат је продубио стратешке акције и сарадње иницијатива на регији Балкана предузете од стране других глобалних актера попут Кине, Русије, Турске и САД и нове актере који се крећу у појединим областима (образовање, истраживање, религија, спољне политике, итд.). Финални корак представља преглед политика сваке укључене земље у односу на политике ЕУ, што ће уједно бити и главни резултати представљеног пројекта.

Сарадници на пројекту: проф. др Брацо Ковачевић, проф. др Милош Шолаја, мр Ђорђе Томић, мр Ивана Мићић, мр Сњежана Ђуричић

Вријеме реализације: 2015.