УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Програм очувања шумских генетичких ресурса Републике Српске

 

Установа/финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Број уговора: 04-332-18925-3-6/09

Руководилац пројекта: проф. др Милан Матаруга (milan.mataruga@sf.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Кроз опис међународне и домаће регулативе која се односи на шумске генетичке ресурсе, досадашњи рад и анализу постојећег стања у шумама РС дате су мјере за очување, усмјерено коришћење и заштиту шумских генетичких ресурса. Направљена веза са EUFORGEN-ом као механизмом сарадње између европских земаља који промовише очување и одрживо коришћење ШГР. Резултати ових активности представљали су платформу за израду Програма очувања шумских генетичких ресурса Републике Српске. 

Сарадници на пројекту: проф. др Василије Исајев, проф. др Саша Орловић, проф. др Гордана Ђурић, мр Југослав Брујић, мр Вања Даничић, мр Бранислав Цвјетковић, Мира Ћопић, дипл. инж., мр Перо Балотић.

Вријеме реализације: 2010 - 2012.