УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Евалуација и генетичка карактеризација генског пула винове лозе на подручју Херцеговине

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-144/10

Руководилац пројекта: проф. др Драгутин Мијатовић (dragutin.mijatovic@gmail.com)

Кратак опис пројекта: Извршена је идентификација (проналажење и обиљежавање) старих сорти; узети су узорци за молекуларне анализе као и за ампелографске анализе грозда и филометријске карактеристике листа.

Сарадници на пројекту: проф. др Бранка Јаворник, доц. др Наташа Штајнер, мр Лидија Томић, Наташа Пашалић, дипл. инж., Биљана Бараћ, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2010 - 2012.