УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипске специфичности оплодње лијеске (Corylus avellana L.) у еколошким условима бањалучке регије

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/964-92/10

Руководилац пројекта: проф. др Никола Мићић (nikola.micic@agro.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Циљ пројекта је проучавање генотипских специфичности у диференцијацији ткива и генеративних ћелија у процесу формирања мушког и женског гаметофита у еколошким условима бањалучке регије. Недовољно познавање ових процеса као генотипских специфичности у датим еколошким условима гајења, основни су разлог због којег лијеска постиже слабе резултате и при томе је слабо заступљена на овим просторима.

Сарадници на пројекту: доц. др Миљан Цветковић, доц. др Љубомир Радош, доц. др Лидија Томић, мр Димитрије Марковић, мр Борут Босанчић, Предраг Илић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2011 - 2012.