УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Очување аутохтоних сорти винове лозе (Vitis-WBC), SEE-ERA.NET Plus

 

Установа/финансијер: SEE-ERA.NET Plus

Број уговора: ЕRA 155/01

Руководилац пројекта: проф. др Бранка Јаворник, мр Лидија Томић.

Партнери на пројекту: Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, проф. др Бранка Јаворник, Универзитет у Новом Саду, проф. др Нада Кораћ, Универзитет у Бањој Луци, Институт за генетичке ресурсе, мр Лидија Томић, Универзитет у Скопљу, Факултет за пољопривредне науке и храну, проф. др Елизабета Ангелова

Кратак опис пројекта: Рад на молекуларној карактеризацији аутохтоних винових лоза био је први корак ка идентификацији истинитог типа и доприносу идентификације сорти и помоћи у утврђивању поријекла и односа сорти у цијелом региону СБ. Главни циљ овог приједлога је генетска карактеризација сабраних сорти помоћу молекуларних (ССР) маркера, који су доказани систем за генотипизацију Vitis-а. Добиjени подаци о молекуларној карактеризацији су повезани у заједничку Vitis веб базу података. Укупна размjена знања и информација између партнера су од подједнаког значаја за успјешно извршење задатака предложеног пројекта.

Сарадници на пројекту: проф. др Драгутин Мијатовић, мр Татјана Јовановић Цветковић

Вријеме рализације: 2010 - 2012.