УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат по позиву ECPGR Activity Grant Scheme: "Collaborative action for updating, documenting and communicating the cherry patrimonial richness in EU"

Истраживачки тим: Проф. др Гордана Ђурић

                                      Мр Санда Станивуковић
 
Вријеме реализације пројекта: март 2016. - март 2017.
 
Кратак опис пројекта: У оквиру ECPGR радна група за Prunus спроводи пројекат у коме учествује 13 земаља. Основни циљ истраживања је карактеризација колекционисаних принова трешње у Банци гена. На укупно 20 принова трешње, биће извршена фенолошка, морфолошка и помолошка карактеризација као и одређивање молекуларних анализа SSR маркерима. Истраживачки тим сваке земље чланице ће вршити праћење морфолошких и помолошких карактеристика у матичној институцији, док ће се молекуларна карактеризација принова из свих земаља радити у лабораторијама East Malling Research (EMR) у Великој Британији. На основу резултата истраживања биће могуће утврдити дупликатне принове у Банци гена које би се укључивале у оплемењивачки програм, а при чему ће бити израђен заједнички каталог аутохтоних сорти трешње са подручја сваке земље учеснице.