УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипске специфичности биохемијско-физиолошких параметара плодова крушке у зависности од позиције и експозиције плода на стаблу; Пројекат са младим истраживачем


Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/964-93-1/10 

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Кратак опис пројекта: Проучавање помолошких параметара плодова различитих сорти крушке у зависности од позиције плода на стаблу (врх, средина, база) као и његове експозиције (вањска, унутрашња страна реда) у агроеколошким условима Поткозарја, непосредно након бербе плодова и након њиховог складиштења у хладњачи са нормалном атмосфером (НА).

Сарадници на пројекту: проф. др Родољуб Ољача, доц. др Борис Пашалић, др Тихомир Предић, Санда Станивуковић, дипл.инж.

Вријеме реализације: 2012 – 2013.