УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Reusing historic buildings through innovative knowledge and managing system

Руководилац: проф. др Гордана Ђурић

Истраживачки тим: мр Милијана Окиљ, историчар архитектуре, архитекта – конзерватор, биши асистент
                                     мр Марина Радун, истраживач виши сарадник
                                     дипл. инг Јелена Савић, млади истраживач, асистент
                                     дипл. инг. Наташа Пашалић, стручни сарадник на Инстититу за генетичке ресурсе


Вријеме реализације: 2013 - 2014.

Извори финансирања: Министарство цивилних послова БиХ у склопу јавног конкурса за додјелу средстава из гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ЕУ- ФП7“ за 2013. годину


Кратак опис пројекта
: Овај пројект има за циљ развој нових модела управљања и архитектонске смјернице које помажу обнову знања, и поновно коришћење јавних и приватних историјских зграда  и природног зеленог окружења (стабала, паркова) које су у пропадању или напуштене и опоравак нематеријалних вриједности овог наслијеђа како би локалне заједнице постале свјесне ових вриједности те их претвориле у учинковито средство за реактивација локалне економије кроз туризам и / или друге пословне активности.
У Европи је занемаривање индустријске, природне или историјске знаменитости раширена појава и представља важно културно, привредно и политичко питање. У посљедњих неколико деценија много новца уложено је у поновну употребу савремених зграда и неискориштених индустријских подручја. Ова пракса је појачана као одржива политика урбане обнове и као процес који не укључује грађевине које подлијежу регулаторним ограничењима и ограничењима урбаног планирања. Умјесто тога постоји недостатак интереса у вези многих јавних и приватних историјских грађевина у стању распадања. Зграде које се сматрају "историјским", подвргнуте правилима очувања, често не добијају пажњу јавних и приватних инвеститора због правила очувања и високих трошкова.

Општи циљеви пројекта су:
Идентификација напуштених и пропадајућих историјских објеката са природним окружењем у јавном или приватном власништву;