УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Еколошка истраживања биодиверзитета заштићеног подручја за одрживо коришћење природних ресурса - ЕКОБИО 2020

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-136/14.

Руководилац пројекта: доц. др Драгојла Голуб (dragojla.golub@pmf.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Циљеви научно-истраживачког пројекта су: проширивање научног знања о екосистемима зелених повшина у градовима, прикупљање научних аргумената за проширење заштићеног подручја преко идентификовња нових врста дендрофлоре лијеве обале Врбаса у оквиру заштићеног подручја и идентификовања нових врста фауне птица цијелог подручја, те ревизије досадашњих података о фауни птица и дендрофлори парка, развој и примјена нових научних метода инвентаризације и мониторинга биодиверзитета преко увођења научних метода мониторинга животне средине уз помоћ биодиверзитета, стварање услова за очување и одрживо кориштење генетичких ресурса преко очувања биодиверзитета.

Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић, доц. др Ђорђе Савић, мр Мира Ћопић, Јовица Сјеничић, дипл. еколог, Бранислав Гашић, дипл. биолог, Сунчица Бодружић, дипл. инж., Дејан Радошевић, дипл. биолог, Драган Ковачевић, дипл. инж шумарства, Младен Амовић, дипл. гео., Славко Васиљевић, дипл. гео. 

Вријеме реализације: 2014 - 2015.