УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније под називом: "Генетички ресурси махуњача за људску исхрану и њихова улога у одрживој пољопривреди"

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије РС

Број уговора: 19/6-020/964-10/16

Руководилац пројекта:  проф. др Вида Тодоровић (vida.todorovic@agro.unibl.org)

Партнери на пројекту: Пољопривредни институт Словеније

Кратак опис пројекта: Оваквим истраживањима комплетирало се сазнање о стању генетичких ресурса махуњача на територији Републике Српске (БиХ), те би се могли поредити са резултатима земаља у окружењу (Словенија, Србија, Македонија), које су провеле или тренутно проводе слична истраживања, по свјетски признатој методологији.

Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић, мр Марина Антић, мр Мирела Кајкут Зељковић, Маријана Радуловић, мр. Вријеме реализације: 2016 - 2018.