УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Производња шумског репродуктивног материјала

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци уписан је у Регистар произвођача репродуктивног садног материјала шумског дрвећа Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 12.06-18/12, од 16.07.2013. године.

  Репродуктивни садни материјал шумског дрвећа

Врста

Латински назив

Старост

Висина cm

Каталпа

Catalpa bignonioides

1+0

20-80

Кинески јавор

Acer ginnala

1+0

20-80

Керлеутерија

Koelreuteria paniculata

1+0

20-40

Маклура

Maclura pomifera

1+0

40-100

Црни орах

Juglans nigra

1+0

30-80

Гледичија

Gleditsia triacanthos

1+0

20-60

Храст китњак

Quercus petraea

1+0

10-20

Црвени храст

Quercus rubra

1+0

20-40

Буква

 Fagus sylvatica

1+0

20-40

Лијеска

Corylus avellana

1+0

70-100

Атлански кедар

 Cedrus atlantica

1+0

10-20

Алепски бор

Pinus halepensis

1+0

10-20