УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат по позиву ECPGR Activity Grant Scheme: "Efficient management of resources for smart legumes utilization" - SMARTLEG

 

Установа/финансијер: ECPGR

Број уговора: Letter of Agreement N.L17HQ109

Руководилац пројекта у БиХ: др Марина Антић (marina.antic@igr.unibl.org)

Партнери на пројекту: Agicultural institute of Slovenia (AIS), Ljubljana, Suceava Genebank, Suceava, Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Facoltà di Agraria, Ancona (Instituto del Germoplasma), Agricultural college, Križevci, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Ss Cyril and Methodius University, Skopje, AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Wien, National Agricultural and Food Centre – Research Institute of Plant Production, Piešťany,

Кратак опис пројекта: SmartLeg пројекат представља иновативно рjешење за рјешавање изазова који се односе на безбједност хране, за коју се сматра да ће бити угрожена од стране већег броја ограничења, као што је значајан губитак биодиверзитета и климатских промјена чији су ефекти видљиви у пољопривреди, посебно у несташици воде и убрзаној деградацији земљишта.

Сарадници на пројекту: проф. др Вида Тодоровић

Вријеме реализације: 2017.