УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Консалтинг, стручне услуге

Рјешењем број 12.06-180/12, од 05.07.2013. године Институту за генетичке ресурсе повјеравају се послови признавања полазног материјала за производњу репродуктивног материјала и стручни послови контроле производње репродуктивног материјала шумског дрвећа. 

Рјешењем број 12.03.3-2535-1/13, од 10.06.2013. године Инстутут за генетичке ресурсе уписан је у Регистар увозника садног материјала чиме стиче право да се бави увозом предосновног, основног, сертификованог и стандардног садног материјала који има сертификат о производњи садног материјала и документ о зрдавственом стању, издате од надлежног органа земље извознице.