УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Директор

Проф. др Гордана Ђурић, 
предсједник Научног вијећа

Редовни професор Универзитета у Бањој Луци. Уже научне области  Хортикултура и Очување генетичких ресурса. Национални координатор БиХ за ECP GR - Европски програм сарадње очувања биљних генетичких ресурса. 

Контакт: gordana.djuric@griunibl.rs.ba