УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Одржива производња високо-квалитетних плодова трешње и вишње - ОПРОВКА2014

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-137/14

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Партнери на пројекту: Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци; Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у Мостару; Агроимпекс д.о.о. Бања Лука; Попово поље а.д. Требиње;

Кратак опис пројекта: Предмет истраживања је фокусиран на биолошке и екофизиолошке одговоре старих аутохтоних и нових интродукованих сорти трешње и вишње на два главна изазова: климатске промјене и еколошки прихватљиве системе гајења.

Сарадници на пројекту: проф. др Иван Остојић, проф. др Биљана Кукавица, доц. др Димитрије Марковић, доц. др Сретенка Срдић, мр Бранимир Њежић, мр Борут Босанчић, Санда Станивуковић, мр,  Мирела Кајкут Зељковић, мр, мр Ивана Колешка, мр Дино Хасанагић, Рената Алишић, дипл. биолог, Тања Крмпот, дипл. инж., Петар Николић, дипл. инж. , Данило Видовић, дипл. инж.

Вријеме реализације пројекта: 2014 - 2015.