УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

46. Регионална изложба стоке у Гацку - комисија за оцјену говеда

Дана 21. августа 2022. године одржана 46. Регионална изложба стоке у Гацку.

Представник Института за генетичке ресурсе, доц. др Јелена Никитовић, учествовала је на изложби својству предсједника комисије за оцјену говеда.
Састав комисије за оцјењивање приплодних грла говеда:
    Доц. др Јелена Никитовић, научни сарадник - предсједник комисије
    Коста Милићевић, др ветеринарске медицине - члан и
    Душан Андријашевић, дипл. инж. пољопривреде - члан

Према оцјени комисије, изложба је одржана квалитетно у организационом дијелу, а квалитет грла је био задовољавајући.
Животиње су биле добро припремљене за изложбу и у кондицији. Предност су имала грла која су учествовала у пројекту генотипизације и имала преко 90% аутохтоности расе гатачко говече.
 


  • 05.09.2022. год.