УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Јавни позив за избор најповољнијег понуђача за откуп отпада који се користи као секундарна сировина за рециклажу

 Јавни позив за избор најповољнијег понуђача за откуп отпада који се користи као секундарна сировина за рециклажу (.PDF)


  • 03.10.2017. год.