УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештај Института за гентичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци о поновном избору у звање кандидата др Марине Антић

 Извјештај можете преузети у PDF формату


  • 16.06.2017. год.