УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

ECPGR радионица о приватно-јавном партнерству

Бон, Њемачка

У периоду од 07.06 до 09.06. 2017. године, у Бону, одржана је радионица под називом “Повећање знања и могућности Европског кооперативног програма за биљне генетичке ресурсе (ECPGR) о приватно-јавном партнерству за коришћење биљних генетичких ресурса за храну и пољопривреду“.

Подијељена су искуства и визије за Европски приступ. Разговарано је о могућностима и проблемима који би се могли рјешавати путем приватно јавног партнерства на Европском нивоу, као и условима партнерстава и питањима власништва. Размотрен је и прецизиран нацрт приједлога за Европски програм вредновања биљних генетичких ресурса за храну и пољопривреду (PGRFA) као приватно-јавног партнерства и наведене могућности финансирања.
 
Радионици су присуствовали представници банки гена, оплемењивачких кућа, невладиних организација и других институција из европских држава, као и FАО. Из БиХ учествовала је проф. др Гордана Ђурић, директорка Института за генетичке ресурсе и ECPGR национални координатор за БиХ.
 

  • 15.06.2017. год.