УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Узорци сјемена Банке гена сигурно смјештени на Svalbard

 Узорци сјемена Банке гена Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци сигурно смјештени на Svalbard


  • 21.05.2017. год.