УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Посјета Бернхарда Фабианека Институту за генетичке ресурсе

 На Институту за генетичке ресурсе, Универзитата у Бањој Луци је 9. фебруара 2017. године одржан састанак са господином Бернхард Фабианеком, Официром за политику у области истраживања и иновација у оквиру Генералног Директората Европске комисије. Господин Фабианек је боравио у Бањој Луци од 8-10 фебруара 2017. године како би присуствовао Првом ЕУ-БиХ под-одбору за иновације, информационо друштво и социјалну политику за ИПА програм. Господин Фабианек посједује више од 20 година искуства у области оквирног програма Хоризонт 2020, те је овом приликом подијелио своје виђење у вези са побољшањем рате успјешности аплицирања на овај програм из БиХ.

Састанку су осим чланова Института за генетичке ресурсе присуствовали и представници Пољопривредног института Републике Српске. Састанак је искоришћен за размјену идеја и искустава у аплицирању и учешћу обје институције у пројектима које финансира Европска комисија. Такође, представљене су и редовне активности обје институције. Састанак је завршен обиласком лабораторија Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци.
 

  • 09.02.2017. год.