УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Ажурирање Стандарда Банке Гена

 Да би се обезбиједило да су биљни генетички ресурси очувани под условима који задовољавају признате и одговарајуће стандарде, на основу тренутних и расположивих технолошких и научних знања, Комисије за генетичке ресурсе за храну и пољопривреду је пристала на потребу за ревизијом стандарда за банку гена објављених 1994. године  и затражила да ревизију предузме ФАО заједно са релевантним међународним институцијама.

Генебанк стандарди су развијени да одговоре на потребе одговарајућих стандарда за међународну конзервацију ex situ и искључиво се тичу складиштења "ортодокс" сјемена. Фокус текуће ревизије је ограничен такође само на "ортодокс" сјеме. Очување "рекалцитрант" сјемена, садног материјала, воћака захтевају различите стратегије и приступе. Доступност ажурираних стандарда за банке гена може да обезбиједи међународно прихваћен оквир за праћење одрживости и генетичког интегритета различитих ex situ колекција у посједу свих збирки банке гена у дугом року.

ФАО је, у сарадњи са Међународним уговором, ЦГИАР-ом и другим релевантним међународним институцијама предузео преглед по захтеву Комисије. Нацрт ревидираних стандарда банке гена  су представљени на разматрању на петом засједању Међувладине техничке радне групе за биљне генетичке ресурсе у Риму од 27. – 29. априла 2011. године.

Документ се може преузети са сајта ФАО-a:

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/en/


  • 15.12.2011. год.