УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Усвојен други глобални акциони план за биљне генетичке ресурсе за храну и пољопривреду

Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду је 1. децембра 2011. године у Риму усвојила нови глобални акциони план за очување и одрживо коришћење разноликости биљака о којој овисе хранa и пољопривреда. ФАО Управни савjет je одобрио Други глобални акциони план за биљне генетичке ресурсе за храну и пољопривреду, што представља обнављање међународних обавеза да се обезбиједи ефикасно управљање биљном разноликошћу као кључним елементом у борби против сиромаштва и постизања повећане безбједности хране у свијетлу климатских промјена . Документ се може преузети са сајта ФАО-a:

http://www.fao.org/news/story/en/item/113740/icode/

Притисак од ерозије

Разноврсност биљака је под притиском "генетичке ерозије", термин који настао од стране научника за губитак појединих гена или комбинација гена, као што су они који се налазе у локално адаптираним локалним популацијама.
Један од главних узрока генетичке ерозије, према ФАО 2011 Стању генетичких ресурса за храну и пољопривреду у свијету, је замјена локалних сорти модерним сортама. Остали узроци укључују деградацију животне средине, урбанизацију и чишћење земљишта крчењем шума и пожарима.

Потврђена посвећеност

"Кроз Други глобални акциони план свјетске заједнице потврђује своју посвећеност заустављања генетичке ерозије и очувања богатства биљних генетичких ресурса'', тврди Линда Колет, секретар ФАО Комисије за генетичке ресурсе за храну и пољопривреду.
"Ови ресурси обезбјеђују вриједне особине за сусрет изазовима будућности, као што је прилагођавање наших усјеве промјенама климатских услова или епидемија."
Главни фокус Другог глобалног акционог плана је да се ојача очување и одрживо коришћење биљака и система сјемена, и кључних везе између њих, кроз комбинацију одговарајућих политика, коришћењем научних информација, знања пољопривредника и акцију.

Приоритетне активности

Други извјештај о стању генетичких ресурса за храну и пољопривреду у свијету садржи сет од 18 међусобно повезаних приоритетних активности припремљеих на основу регионалних консултација и идентификованих потреба. Други глобални акциони план позива све земље да боље управљају разноликошћу усјева на пољима пољопривредника, на развој стратегије за заштиту, прикупљање и очување усјева дивљих сродника и дивљих биљака под претњом, подршку коришћења ширег спектра особина за оплемењивања биљака и јачање сјеменског система посебно локално адаптираних сорти.

Позив донаторима

План такође позива донаторску заједницу да повећа националне и међународне напоре за јачање институција и способности бављења овим глобално договореним приоритетима.
"Ово је велики успјех", рекао је господин Модибо Траоре, помоћник генералног директора одељења за пољопривреду и заштиту потрошача. "Захваљујем се нашим члановима за повјерење ФАО-у. Заједно ћемо морати да уложимо напоре у постизање циљева. "
Оригинални Глобални акциони план усвојен је кроз Лајпцишку декларацију 1996.године.


  • 15.12.2011. год.