УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Слабо заштићене врсте и екосистем/СРНА/

  Директор Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци Гордана Ђурић упозорава да jе биодиверзитет у БиХ један од најбогатијих у Европи, али да су слабо заштићене поједине врсте и екосистем. 

http://www.srna.rs/novosti/313837/slabo-zasticene-vrste-i-ekosistem.htm


  • 22.06.2015. год.