УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

АБЦДЕ Посавина, саопштење за јавност

За разлику од традиционалног енергетског планирања, кориштење обновљивих изора енергије (ОИЕ) усмјерава енергетско планирање с централизованих, националних пројеката према локалним заједницама с енергетским пројектима регионалног односно локалног значаја. Кориштењем биомасе пружа се могућност остваривања позитивних социо-економских ефеката те позитивних ефеката за животну средину. 
 
Извори пољопривредне биомасе која се користи у енергетске сврхе су отпад и остаци из пољопривредне производње те енергетски усјеви. Главни облици искориштавања биомасе су производња биоплина, биодизела и биоетанола. Биоплин се може користити за производњу електричне енергије и топлине, као и за производњу биометана који се може користити као погонско гориво или прикључити у мрежу природног плина. Биодизел и биоетанол се користе као погонско гориво за моторна возила. Могу се користити као чисто гориво, но ради техничких разлога најчешће се мијешају са фосилним горивима. 
 
У циљу одрживог кориштења природних ресурса и промоције ОИЕ потребно је енергетско искориштавање пољопривредне биомасе ускладити с другим политикама, прије свега производњом хране, како би се оствариле предности везане за диверзификацију руралне производње и заштиту природне средине.
 
Пројект АБЦДЕ Посавина (енгл. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) се проводи у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина 2007 - 2013. У пројекту учествују Енергетски институт Хрвоје Пожар (ЕИХП) и Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци (ИГР), као носиоци пројекта у Хрватској и Босни и Херцеговини,  те Вуковарско-сријемска жупанија, Брчко дистрикт те општине Орашје, Оџак, Домаљевац-Шамац и Шамац као партнери на пројекту. Имплементација пројекта је започела 1. марта 2011. године, а активности на пројекту ће трајати 24 мјесеца. 
 
Фокус пројекта АБЦДЕ Посавина је промоција енергетског искориштавања пољопривредне биомасе у Посавини. Циљна регија обухвата Вуковарско-сријемску жупанију, Дистрикт Брчко те општине Шамац, Орашје, Оџак и Домаљевац-Шамац. 
 
Пројект има четири специфична циља:
 
  • Анализа потенцијала за кориштење пољопривредне биомасе у регији
  • Укључивање искориштавања пољопривредне биомасе у регионалне/локалне развојне планове 
  • Едукација пољопривредника 
  • Промоција кориштења енергије биомасе с циљем одрживог развоја
 
Примарне циљне групе пројекта су регионална и локална управа и самоуправа, пољопривредници, пољопривредне средњошколске установе у регији те потенцијални инвеститори за које ће бити припремљени разноврсни материјали те организоване радионице и промотивни скупови. 
 
У Оџаку, 6. септембра 2011. године, у Хотелу Еуро с почетком у 10 часова одржаће се други састанак партнера пројекта АБЦДЕ Посавина.
 
За више информација можете контактирати: 
 
Проф. др Гордана Ђурић
Универзитет у Бањој Луци
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел: +387 51 312216, 330933
Факс: +387 51 312818
Е-пошта: gordanadju@gmail.com 
 
Борут Босанчић 
Универзитет у Бањој Луци
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел: +387 51 312216
Факс: +387 51 312818
Е-пошта: borutbosancic@gmail.com
 
Мијо Станић, стручни савјетник за пољопривреду, шумарство, водопривреду и ветеринарство Општина Оџак Жупанија Посавска Федерација БиХ 
Тел. +387 31 761 061; +387 31 761 027
Е-пошта: gospodarstvo@odzak.ba 
 
Вељко Воркапић
Енергетски институт Хрвоје Пожар
Савска цеста 163
10001 Загреб, Хрватска
Тел:  +385 1 6326 122
Факс:  +385 1 6040 599
Е-пошта: vvorkapic@eihp.hr 

  • 05.09.2011. год.